ปรึกษา/สอบถาม/แจ้งซ่อม Hotline: 089-1454237

ระบบโทรศัพท์ภายใน ระบบตู้สาขาโทรศัพท์

IP PBX / Sangoma PBX / Cloud PBX

ศูนย์บริการจำหน่าย และติดตั้ง IP PBX / Sangoma PBX / Cloud PBX


Sangoma PBXact-25

Sangoma PBXact-25 รอบรับการใช้เบอร์โทรศัพท์ภายในได้สูงสุด 25 Ext. สามารถใช้งานพร้อมกันได้ 15 Concurrent...

ราคา/Price: 40,800.-


Sangoma PBXact-40

Sangoma PBXact-40 รอบรับการใช้เบอร์โทรศัพท์ภายในได้สูงสุด 40 Ext. สามารถใช้งานพร้อมกันได้ 30 Concurrent...

ราคา/Price: 53,440.-


Sangoma PBXact-60

Sangoma PBXact-60 รอบรับการใช้เบอร์โทรศัพท์ภายในได้สูงสุด 60 Ext. สามารถใช้งานพร้อมกันได้ 40 Concurrent...

ราคา/Price: 63,040.-


Sangoma PBXact-100

Sangoma PBXact-100 รอบรับการใช้เบอร์โทรศัพท์ภายในได้สูงสุด 100 Ext. สามารถใช้งานพร้อมกันได้ 60 Concurrent...

ราคา/Price: 94,720.-


Sangoma PBXact-400

Sangoma PBXact-400 รอบรับการใช้เบอร์โทรศัพท์ภายในได้สูงสุด 400 Ext. สามารถใช้งานพร้อมกันได้ 150 Concurrent...

ราคา/Price: 189,760.-


Sangoma PBXact-1200

Sangoma PBXact-1200 รอบรับการใช้เบอร์โทรศัพท์ภายในได้สูงสุด 1200 Ext. สามารถใช้งานพร้อมกันได้ 350 Concurrent...

ราคา/Price: 462,240.-


Sangoma PBXact-2000

Sangoma PBXact-2000 รอบรับการใช้เบอร์โทรศัพท์ภายในได้สูงสุด 2000 Ext. สามารถใช้งานพร้อมกันได้ 1500 Concurrent...

ราคา/Price: 841,600.-


IP_Phone_Sangoma_A20
IP_Phone_Sangoma_A22
IP_Phone_Sangoma_A25
IP_Phone_Sangoma_A30
IP_Phone_Sangoma_D60
IP_Phone_Sangoma_D62
IP_Phone_Sangoma_D65
IP_Phone_Sangoma_D80
IP_Phone_Sangoma_S206
IP_Phone_Sangoma_S305
IP_Phone_Sangoma_S406
IP_Phone_Sangoma_S505
IP_Phone_Sangoma_S705