ปรึกษา/สอบถาม/แจ้งซ่อม Hotline: 089-1454237

ระบบโทรศัพท์ภายใน ระบบตู้สาขาโทรศัพท์

ศูนย์บริการตู้สาขาโทรศัพท์ PANASONIC KX-TES824

จำหน่าย-ติดตั้ง ตู้สาขาโทรศัพท์ PANASONIC KX-TES824 และอุปกรณ์ การ์ดสายภายใน การ์ดสายนอก การ์ดขยาย Door Phone โทรศัพท์ติดหน้าประตู Door Phone เครื่องโทรศัพท์สำหรับตู้สาขาโทรศัพท์ PANASONIC KX-TES824

ดูรายละเอียด ตู้สาขาโทรศัพท์ PANASONIC KX-TES824 "Click"
ตู้สาขาโทรศัพท์_PANASONIC_KX-TES824

ตู้สาขาโทรศัพท์ PANASONIC KX-TES824BX

Analogue PABX Main Unit System Built-in 3 สายนอก 8 สายใน

ราคา/Price: โทรสอบถาม


เครื่องโทรศัพท์_PANASONIC_KX-AT7730

PANASONIC KX-AT7730X

เครื่องโทรศัพท์ PANASONIC KX-AT7730X 1 Line จอแสดงผล LCD 12 ปุ่ม DSS

ราคา/Price: โทรสอบถาม


เครื่องโทรศัพท์_PANAOSNIC_KX-T7703

PANASONIC KX-T7703SX

เครื่องโทรศัพท์อนาล็อก PANASONIC KX-T7703SX รองรับการใช้งาน Coller ID หน้าจอ LCD 2 บรรทัด

ราคา/Price: โทรสอบถาม


เครื่องโทรศัพท์_PANASONIC_KX-TS500

PANASONIC KX-TS500MX

เครื่องโทรศัพท์อนาล็อก PANASONIC KX-T7703SX ปรับระดับเสียงเรียกเข้าได้ 3 ระดับ ปรับเสียงสนทนาได้ 6 ระดับ

ราคา/Price: โทรสอบถาม


PANASONIC_KX-TE82483X

PANASONIC KX-TE82483X

การ์ดขยาย 3 สายนอกอนาล็อก 8 สายใน Hybrid สำหรับตู้สาขาโทรศัพท์ PANASONIC KX-TES824

ราคา/Price: โทรสอบถาม


PANASONIC_KX-TE82480X

PANASONIC KX-TE82480X

การ์ดขยาย 2 สายนอกอนาล็อก 8 สายในอนาล็อก สำหรับตู้สาขาโทรศัพท์ PANASONIC KX-TES824

ราคา/Price: โทรสอบถาม


PANASONIC_KX-TE82474X

PANASONIC KX-TE82474X

การ์ดขยายสายในอนาล็อก 8 Port สำหรับตู้สาขาโทรศัพท์ PANASONIC KX-TES824

ราคา/Price: โทรสอบถาม


PANASONIC_KX-TE82460X

PANASONIC KX-TE82460X

การ์ดขยาย Door Phone 2 Port สำหรับตู้สาขาโทรศัพท์ PANASONIC KX-TES824

ราคา/Price: โทรสอบถาม


PANASONIC_KX-TE82461X

PANASONIC KX-TE82461X

การ์ดขยาย Door Phone 4 Port สำหรับตู้สาขาโทรศัพท์ PANASONIC KX-TES824

ราคา/Price: โทรสอบถาม


PANASONIC_KX-T30865

PANASONIC KX-T30865

โทรศัพท์ติดหน้าประตู Door Phone

ราคา/Price: โทรสอบถาม


PANASONIC_KX-T7765

PANASONIC KX-T7765

โทรศัพท์ติดหน้าประตู Door Phone

ราคา/Price: โทรสอบถาม


เครื่องโทรศัพท์_PANASONIC_KX-AT7730
เครื่องโทรศัพท์_PANASONIC_KX-T7730
เครื่องโทรศัพท์_PANASONIC_KX-TS500
เครื่องโทรศัพท์_PANAOSNIC_KX-T7703
เครื่องโทรศัพท์_PANASONIC_KX-DT521
เครื่องโทรศัพท์_PANASONIC_KX-DT543
เครื่องโทรศัพท์_NEC_IP7-12TXH
เครื่องโทรศัพท์_NEC_IP7-24TXH
PANASONIC_KX-HDV100
PANASONIC_KX-HDV130
PANASONIC_KX-NT543
PANASONIC_KX-NT546
PANASONIC_KX-NT551
PANASONIC_KX-NT553
PANASONIC_KX-NT556