ปรึกษา/สอบถาม/แจ้งซ่อม Hotline: 089-1454237

ระบบโทรศัพท์ภายใน ระบบตู้สาขาโทรศัพท์

ศูนย์บริการตู้สาขาโทรศัพท์ PANASONIC KX-NS300

จำหน่าย-ติดตั้ง ตู้สาขาโทรศัพท์ PANASONIC KX-NS300 และอุปกรณ์ การ์ดเชื่อมตู้สาขา, การ์ดขยายสายใน, การ์ดขยายสายในดิจิตอล, การ์ดขยายสายในอนาล็อก, การ์ดขยายสายนอก, การ์ดขยายสายนอกอนาล็อก, การ์ดขยายสายนอก PRI30/E1, การ์ด VOIP

ดูรายละเอียด ตู้สาขาโทรศัพท์ PANASONIC KX-NS300 "Click"
ตู้สาขาโทรศัพท์_PANASONIC_KX-NS300_Price

ตู้สาขาโทรศัพท์ PANASONIC KX-NS300

Built-in 6 สายนอก 16 สายในอนาล็อก 2 Port Digital Main Unit

ราคา/Price: โทรสอบถาม


ตู้ขยายตู้สาขาโทรศัพท์_PANASONIC_KX-NS320

ตู้ขยาย PANASONIC KX-NS320

ตู้ขยาย Expansion Cabinet Built-in สายใน 16 พอร์ตอนาล็อก

ราคา/Price: โทรสอบถาม


ตู้สาขาโทรศัพท์_PANASONIC_KX-NS300_Price

PANASONIC KX-DT521X

เครื่องโทรศัพท์ดิจิตอล 1 Line จอแสดงผล LCD 8 ปุ่ม DSS

ราคา/Price: โทรสอบถาม


เครื่องโทรศัพท์_PANASONIC_KX-DT543

PANASONIC KX-DT543X

เครื่องโทรศัพท์ดิจิตอล 3 Line จอแสดงผล LCD 24 ปุ่ม DSS

ราคา/Price: โทรสอบถาม


การ์ดเชื่อมตู้สาขาโทรศัพท์_PANASONIC_KX-NS300-KX-NS320

PANASONIC KX-NS5130X

การ์ดเชื่อมตู้สาขาโทรศัพท์ PANASONIC KX-NS300 กับ KX-NS320

ราคา/Price: โทรสอบถาม


การ์ดขยายสายนอกตู้สาขาโทรศัพท์_PANASONIC_KX-NS300

PANASONIC KX-NS5180X

การ์ดขยายสายนอกอนาล็อก 6 Port ตู้สาขาโทรศัพท์ PANASONIC KX-NS300

ราคา/Price: โทรสอบถาม


การ์ดขยายสายนอก_PRI30-E1_PANASONIC_KX-NS300

PANASONIC KX-NS5290CE

การ์ดขยายสายนอก PRI30/E1 ตู้สาขาโทรศัพท์ PANASONIC KX-NS300

ราคา/Price: โทรสอบถาม


การ์ดสายใน_Digital_hybrid_PANASONIC_KX-NS300

PANASONIC KX-NS5170X

การ์ดขยายสายใน Digital Hybrid 4 Port ตู้สาขาโทรศัพท์ PANASONIC KX-NS300

ราคา/Price: โทรสอบถาม


การ์ดสายในติจิตอล_8_Port_PNASONIC_KX-NS300

PANASONIC KX-NS5171X

การ์ดขยายสายใน Digital 8 Port ตู้สาขาโทรศัพท์ PANASONIC KX-NS300

ราคา/Price: โทรสอบถาม


PANASONIC_KX-NS5172X

PANASONIC KX-NS5172X

การ์ดขยายสายใน Digital 16 Port ตู้สาขาโทรศัพท์ PANASONIC KX-NS300

ราคา/Price: โทรสอบถาม


PANASONIC_KX-NS5173X

PANASONIC KX-NS5173X

การ์ดขยายสายในอนาล็อก 8 Port ตู้สาขาโทรศัพท์ PANASONIC KX-NS300

ราคา/Price: โทรสอบถาม


การ์ดขยายสายในตู้สาขาโทรศัพท์_PANASONIC_KX-NS300

PANASONIC KX-NS5174X

การ์ดขยายสายในอนาล็อก 16 Port ตู้สาขาโทรศัพท์ PANASONIC KX-NS300

ราคา/Price: โทรสอบถาม


PANASONIC_KX-NS5110X

PANASONIC KX-NS5110X

การ์ด VoIP DSP S 63 Channal ตู้สาขาโทรศัพท์ PANASONIC KX-NS300

ราคา/Price: โทรสอบถาม


PANASONIC_KX-NS5110X

PANASONIC KX-NS5111X

การ์ด VoIP DSP 127 Channal ตู้สาขาโทรศัพท์ PANASONIC KX-NS300

ราคา/Price: โทรสอบถาม


เครื่องโทรศัพท์_PANASONIC_KX-AT7730
เครื่องโทรศัพท์_PANASONIC_KX-T7730
เครื่องโทรศัพท์_PANASONIC_KX-TS500
เครื่องโทรศัพท์_PANAOSNIC_KX-T7703
เครื่องโทรศัพท์_PANASONIC_KX-DT521
เครื่องโทรศัพท์_PANASONIC_KX-DT543
เครื่องโทรศัพท์_NEC_IP7-12TXH
เครื่องโทรศัพท์_NEC_IP7-24TXH
PANASONIC_KX-HDV100
PANASONIC_KX-HDV130
PANASONIC_KX-NT543
PANASONIC_KX-NT546
PANASONIC_KX-NT551
PANASONIC_KX-NT553
PANASONIC_KX-NT556