ปรึกษา/สอบถาม/แจ้งซ่อม Hotline: 089-1454237

ระบบโทรศัพท์ภายใน ระบบตู้สาขาโทรศัพท์

ศูนย์บริการเครื่องโทรศัพท์ IP Phone

จำหน่ายเครื่องโทรศัพท์ IP Phone, เครื่องโทรศัพท์ VOIP, เครื่องโทรศัพท์ IP Phone Wireless, เครื่องโทรศัพท์สำหรับ IP PBX, เครื่องโทรศัพท์ Sip Phone, เครื่องโทรศัพท์ IP Phone 10/100, เครื่องโทรศัพท์ IP Phone 10/100/1000, เครื่องโทรศัพท์ IP Phone Gigabit


IP_Phone_Sangoma_S206

เครื่องโทรศัพท์ IP Phone Sangoma S206

2x SIP Accounts, Dual 10/100 Mbps Ethernet Ports, 128 x 40 Pixel Graphical LCD with Backlight, 5-way Conferencing, Full Duplex Speaker Phone, Built-in VPN for Plug & Play Security for Remote Users, Optional 3-year Advanced Hardware Replacement Plan

ราคา/Price: 2,294.-


IP_Phone_Sangoma_S305

เครื่องโทรศัพท์ IP Phone Sangoma S305

2x SIP Accounts, 5-way Conferencing, 192 x 64 Pixel Graphical LCD with Backlight, 15 Programmable Soft Keys, Built-in VPN for Plug & Play Security for Remote Users, Optional 3-year Advanced Hardware Replacement, PlanPhoneApps Included

ราคา/Price: 5,203.-


IP_Phone_Sangoma_S406

เครื่องโทรศัพท์ IP Phone Sangoma S405

3x SIP Accounts, 2.7 Inch Graphical LCD with Backlight, PhoneApps Support, 25 Programmable Soft Keys, 5-way Conferencing, Full Duplex Speaker Phone, EHS Support for Popular Wireless Headsets, Dual Gigabit Ethernet Ports, Optional 3-year Advanced Hardware Replacement Plan

ราคา/Price: 7,288.-


IP_Phone_Sangoma_S505

เครื่องโทรศัพท์ IP Phone Sangoma S505

4x SIP Accounts, 3.5 Inch Full Color Display, PhoneApps Support, 35 Programmable Soft Keys, 5-way Conferencing, Full Duplex Speaker Phone, Headset & Expansion Module Compatible, Dual Gigabit Ethernet Ports, Optional 3-year Advanced Hardware Replacement Plan

ราคา/Price: 8,778.-


IP_Phone_Sangoma_S705

เครื่องโทรศัพท์ IP Phone Sangoma S705

6x SIP Accounts, Wi-Fi & Bluetooth Support, PhoneApps Support4.3 Inch Full Color Display, 45 Programmable Soft Keys, 5-way Conferencing, Full Duplex Speaker Phone, Headset & Expansion Module Compatible, Dual Gigabit Ethernet Ports, \Optional 3-year Advanced Hardware Replacement Plan

ราคา/Price: 11,110.-


IP_Phone_Sangoma_A20

เครื่องโทรศัพท์ IP Phone Sangoma A20

2.8-inch backlit color LCD display, 2 line appearances, 1 feature key, 4 context-sensitive soft keys, 5-way navigation controller, Headset, speaker, and mute keys, LED message waiting indicator, Volume control, Connections, 4P4C (RJ-9) handset jack, 4P4C (RJ-9) headset jack, 2 switched 10/100/1000 Mbps, Ethernet ports (A22), 2 switched 10/100 Mbps Ethernet ports (A20), 5-volt DC power port

ราคา/Price: 2,484.-


IP_Phone_Sangoma_A22

เครื่องโทรศัพท์ IP Phone Sangoma A22

2.8-inch backlit color LCD display, 2 line appearances, 1 feature key, 4 context-sensitive soft keys, 5-way navigation controller, Headset, speaker, and mute keys, LED message waiting indicator, Volume control, Connections, 4P4C (RJ-9) handset jack, 4P4C (RJ-9) headset jack, 2 switched 10/100/1000 Mbps, Ethernet ports (A22), 2 switched 10/100 Mbps Ethernet ports (A20), 5-volt DC power port

ราคา/Price: 2,864.-


IP_Phone_Sangoma_A25

เครื่องโทรศัพท์ IP Phone Sangoma A25

2.8-inch backlit color main LCD display, 2.4-inch backlit color BLF screen LCD display, 4 line appearances, 6 Rapid Dial keys, up to 30 BLF entries, 5 feature keys4 context-sensitive soft keys, 5-way navigation controller, Headset, speaker, and mute keys, LED message waiting indicator, Volume control, Connections, 4P4C (RJ-9) handset jack, 4P4C (RJ-9) headset jack, 2 switched 10/100/1000 Mbps Ethernet ports, 5-volt DC power po

ราคา/Price: 3,054.-


IP_Phone_Sangoma_A30

เครื่องโทรศัพท์ IP Phone Sangoma A30

4.3-inch backlit color LCD display, 6 line appearances, 10 Rapid Dial keys, up to 45 BLF entries, 7 feature keys, 4 context-sensitive soft keys, 5-way navigation controller, Headset, speaker, and mute keys, LED message waiting indicator, Volume control, Connections, 4P4C (RJ-9) handset jack, 4P4C (RJ-9) headset jack, 2 switched 10/100/1000 Mbps Ethernet ports, 12-volt DC power port

ราคา/Price: 7,812.-


IP_Phone_Sangoma_D60

เครื่องโทรศัพท์ IP Phone Sangoma D60

4.3 inch, 480 x 272 pixel backlit color LCD display, 2 line appearance keys, 4 feature keys, 4 context-sensitive soft keys, 6-key navigation controller, Headset, speaker, and mute keys, 2-color LED message waiting indicator, Volume control, Connections: 4P4C (RJ-9) handset/headset jack, 2 switched 10/100 Mbps Ethernet, ports (D60), 2 switched 10/100/1000 Mbps, Ethernet ports (D62), 5 volt DC power

ราคา/Price: 6,284.-


IP_Phone_Sangoma_D62

เครื่องโทรศัพท์ IP Phone Sangoma D62

User Interface: 4.3 inch, 480 x 272 pixel backlit color LCD display, 2 line appearance keys, 4 feature keys, 4 context-sensitive soft keys, 6-key navigation controller, Headset, speaker, and mute keys, 2-color LED message waiting indicator, Volume control, Connections: 4P4C (RJ-9) handset/headset jack, 2 switched 10/100 Mbps Ethernet, ports (D60), 2 switched 10/100/1000 Mbps, Ethernet ports (D62), 5 volt DC power

ราคา/Price: 7,250.-


IP_Phone_Sangoma_D65

เครื่องโทรศัพท์ IP Phone Sangoma D65

User Interface: 4.3 inch, 480 x 272 pixel backlit color LCD display, 6 line appearance keys, Rapid dial page scroll key, 4 feature keys, 4 context-sensitive soft keys, 6-key navigation controller, Headset, speaker and mute keys, 2-color LED message waiting indicator, Volume control, Connections: 4P4C (RJ-9) handset/headset jack, 2 switched 10/100/1000 Mbps, Ethernet ports, 5 volt DC power port

ราคา/Price: 9,216.-


IP_Phone_Sangoma_D80

เครื่องโทรศัพท์ IP Phone Sangoma D80

7.0 inch, 800 x 1280 pixel backlit color LCD display, Multi-point capacitive touch 6 line appearances, Feature and context-sensitive functions, Headset, speaker, and mute functions, 2-color LED message waiting indicator, Volume control, Connections: 4P4C (RJ-9) handset/headset jack, 2 switched 10/100/1000 Mbps Ethernet ports, 5 volt DC power port

ราคา/Price: 12,774.-


Sangoma_IP_PBXact_25
Sangoma_IP_PBXact_40
Sangoma_IP_PBXact_60
Sangoma_IP_PBXact_75
Sangoma_IP_PBXact_100
Sangoma_IP_PBXact_400
Sangoma_IP_PBXact_1200
Sangoma_IP_PBXact_2000