ปรึกษา/สอบถาม/แจ้งซ่อม Hotline: 089-1454237

ระบบโทรศัพท์ภายใน ระบบตู้สาขาโทรศัพท์

ศูนย์บริการตู้สาขาโทรศัพท์ PANASONIC KX-NS1000

จำหน่าย-ติดตั้ง ตู้สาขาโทรศัพท์ PANASONIC KX-NS1000 และอุปกรณ์ การ์ดขยายสายในอนาล็อก การ์ดขยายสายนอก PRI30 การ์ด Stacking การ์ด VOIP DSP Memory Card

ดูรายละเอียด ตู้สาขาโทรศัพท์ PANASONIC KX-NS1000 "Click"
ตู้สาขาโทรศัพท์_PANASONIC_KX-NS1000

ตู้สาขาโทรศัพท์ PANASONIC KX-NS1000

Full IP-PBX Business Communications Server Main Unit

ราคา/Price: โทรสอบถาม


PANASONIC_KX-NT553X

เครื่องโทรศัพท์ PANASONIC KX-NT553X

เครื่องโทรศัพท์ IP Phone 3 Line จอแสดงผล LCD 12 ปุ่ม DSS

ราคา/Price: โทรสอบถาม


PANASONIC_KX-NT505X

DSS PANASONIC KX-NT505X

IP Phone DSS 48 ปุ่ม

ราคา/Price: โทรสอบถาม


PANASONIC_KX-NS0110X

PANASONIC KX-NS0110X

การ์ด VOIP DSP S 63 Channal สำหรับตู้สาขาโทรศัพท์ PANASONIC KX-NS1000

ราคา/Price: โทรสอบถาม


PANASONIC_KX-NS0111X

PANASONIC KX-NS0111X

การ์ด VOIP DSP S 127 Channal สำหรับตู้สาขาโทรศัพท์ PANASONIC KX-NS1000

ราคา/Price: โทรสอบถาม


PANASONIC_KX-NS0112X

PANASONIC KX-NS0112X

การ์ด VOIP DSP S 254 Channal สำหรับตู้สาขาโทรศัพท์ PANASONIC KX-NS1000

ราคา/Price: โทรสอบถาม


PANASONIC_KX-NS0135X

PANASONIC KX-NS0135X

Storage Memory 200 Hour

ราคา/Price: โทรสอบถาม


PANASONIC_KX-NS0135X

PANASONIC KX-NS0136X

Storage Memory 450 Hour

ราคา/Price: โทรสอบถาม


PANASONIC_KX-NS0135X

PANASONIC KX-NS0137X

Storage Memory 1,000 Hour

ราคา/Price: โทรสอบถาม


PANASONIC_KX-NS0180X

PANASONIC KX-NS0180X

การ์ดขยายสายในอนาล็อก 2 Port

ราคา/Price: โทรสอบถาม


PANASONIC_KX-NS0290X

PANASONIC KX-NS0290X

การ์ดขยายสายนอก PRI30 และขยายสายนอกอนาล็อก 2 Port

ราคา/Price: โทรสอบถาม


PANASONIC_KX-NS0130X

PANASONIC KX-NS0130X

การ์ด Stacking Master สำหรับตู้สาขาโทรศัพท์ PANASONIC KX-NS1000

ราคา/Price: โทรสอบถาม


PANASONIC_KX-NS0132X

PANASONIC KX-NS0132X

การ์ด Stacking สำหรับตู้สาขาขาโทรศัพท์ PANASONIC TDA/TDE Series

ราคา/Price: โทรสอบถาม


เครื่องโทรศัพท์_PANASONIC_KX-AT7730
เครื่องโทรศัพท์_PANASONIC_KX-T7730
เครื่องโทรศัพท์_PANASONIC_KX-TS500
เครื่องโทรศัพท์_PANAOSNIC_KX-T7703
เครื่องโทรศัพท์_PANASONIC_KX-DT521
เครื่องโทรศัพท์_PANASONIC_KX-DT543
เครื่องโทรศัพท์_NEC_IP7-12TXH
เครื่องโทรศัพท์_NEC_IP7-24TXH
PANASONIC_KX-HDV100
PANASONIC_KX-HDV130
PANASONIC_KX-NT543
PANASONIC_KX-NT546
PANASONIC_KX-NT551
PANASONIC_KX-NT553
PANASONIC_KX-NT556