ปรึกษา/สอบถาม/แจ้งซ่อม Hotline: 089-1454237

ระบบโทรศัพท์ภายใน ระบบตู้สาขาโทรศัพท์

เครื่องโทรศัพท์ สำหรับตู้สาขาโทรศัพท์ PABX

จำหน่ายเครื่องโทรศัพท์ภายใน เครื่องโทรศัพท์ Digital เครื่องโทรศัพท์ Digital Key เครื่องโทรศัพท์ Digital Key Hybrid เครื่องโทรศัพท์อนาล็อก Analog เครื่องโทรศัพท์สำหรับตู้สาขาโทรศัพท์ PABX เครื่องโทรศัพท์ PANASONIC เครื่องโทรศัพท์ NEC


เครื่องโทรศัพท์_PANASONIC_KX-AT7730

ราคา/Price: โทรสอบถาม

เครื่องโทรศัพท์ PANASONIC KX-AT7730X

เครื่องโทรศัพท์ PANASONIC KX-AT7730 สามารถใช้งานได้กับตู้สาขาโทรศัพท์ PANASONIC ทุกรุ่นที่มี Port Digital Key Hybrid ใช้งานกับตู้สาขาโทรศัพท์ PANASONIC KX-TES824, PANASONIC KX-TEM824, PANASONIC KX-TEB308, PANASONIC KX-TA308, PANASONIC KX-TA616, PANASONIC KX-NS300, PANASONIC KX-TD1232, PANASONIC KX-TDA Series PANASONIC KX-TDE Series


เครื่องโทรศัพท์_PANASONIC_KX-T7730

ราคา/Price: โทรสอบถาม

เครื่องโทรศัพท์ PANASONIC KX-T7730X

เครื่องโทรศัพท์ PANASONIC KX-T7730 สามารถใช้งานได้กับตู้สาขาโทรศัพท์ PANASONIC ทุกรุ่นที่มี Port Digital Key Hybrid ใช้งานกับตู้สาขาโทรศัพท์ PANASONIC KX-TES824, PANASONIC KX-TEM824, PANASONIC KX-TEB308, PANASONIC KX-TA308, PANASONIC KX-TA616, PANASONIC KX-NS300, PANASONIC KX-TD1232, PANASONIC KX-TDA Series, PANASONIC KX-TDE Series


เครื่องโทรศัพท์_PANASONIC_KX-DT521

ราคา/Price: โทรสอบถาม

เครื่องโทรศัพท์ PANASONIC KX-DT521

เครื่องโทรศัพท์ PANASONIC KX-DT521 สามารถใช้งานได้กับตู้สาขาโทรศัพท์ PANASONIC ทุกรุ่นที่มี Port Digital ใช้งานกับตู้สาขาโทรศัพท์ PANASONIC KX-NS300, PANASONIC KX-TDA100, PANASONIC KX-TDA100D, PANASONIC KX-TDA200, PANASONIC KX-TDA600, PANASONIC KX-TDE100, PANASONIC KX-TDE200, PANASONIC KX-TDE600,


เครื่องโทรศัพท์_PANASONIC_KX-DT543

ราคา/Price: โทรสอบถาม

เครื่องโทรศัพท์ PANASONIC KX-DT543

เครื่องโทรศัพท์ PANASONIC KX-DT543 สามารถใช้งานได้กับตู้สาขาโทรศัพท์ PANASONIC ทุกรุ่นที่มี Port Digital ใช้งานกับตู้สาขาโทรศัพท์ PANASONIC KX-NS300, PANASONIC KX-TDA100, PANASONIC KX-TDA100D, PANASONIC KX-TDA200, PANASONIC KX-TDA600, PANASONIC KX-TDE100, PANASONIC KX-TDE200, PANASONIC KX-TDE600,


เครื่องโทรศัพท์_NEC_IP7-12TXH

ราคา/Price: โทรสอบถาม

เครื่องโทรศัพท์ NEC IP7WW-12TXH-A1 TEL(BK)

เครื่องโทรศัพท์ เครื่องโทรศัพท์ NEC IP7WW-12TXH-A1 TEL(BK) สามารถใช้งานได้กับตู้สาขาโทรศัพท์ NEC SL2100 เป็นเครื่องโทรศัพท์ Digital 12 ปุ่ม สีดำ สามารถใช้งานปุ่ม DSS ได้ 12 ปุ่ม มีไฟแสแดงสถานะปุ่มในตัว มี Speaker Phone ในตัว


เครื่องโทรศัพท์_NEC_IP7-24TXH

ราคา/Price: โทรสอบถาม

เครื่องโทรศัพท์ NEC IP7WW-24TXH-A1 TEL(BK)

เครื่องโทรศัพท์ เครื่องโทรศัพท์ NEC IP7WW-24TXH-A1 TEL(BK) สามารถใช้งานได้กับตู้สาขาโทรศัพท์ NEC SL2100 เป็นเครื่องโทรศัพท์ Digital 24 ปุ่ม สีดำ สามารถใช้งานปุ่ม DSS ได้ 24 ปุ่ม มีไฟแสแดงสถานะปุ่มในตัว มี Speaker Phone ในตัว


เครื่องโทรศัพท์_PANASONIC_KX-TS500

ราคา/Price: โทรสอบถาม

เครื่องโทรศัพท์ PANASONIC KX-TS500

เครื่องโทรศัพท์ PANASONIC KX-TS500 เป็นเครื่องโทรศัพท์อนาล็อก Single Line Telephone สามารถปรับระดับเสียงเรียกเข้าได้ 3 ระดับ ปรับระดับเสียงสนทนาได้ 6 ระดับ มีปุ่ม Flash ไว้กดโอนสาย สามารถใช้งานทั้งตั้งโต๊ะ และแขวนผนัง


เครื่องโทรศัพท์_PANAOSNIC_KX-T7703

ราคา/Price: โทรสอบถาม

เครื่องโทรศัพท์ PANASONIC KX-T7703

เครื่องโทรศัพท์ PANASONIC KX-T7703 เป็นเครื่องโทรศัพท์อนาล็อก Single Line Telephone มีหน้าจอสำหรับแสดงเลขหมาย (Show Coller ID) สามารถปรับระดับเสียงเรียกเข้าได้ 3 ระดับ มีปุ่ม Flash ไว้กดโอนสาย