ปรึกษา/สอบถาม/แจ้งซ่อม Hotline: 089-1454237

ระบบโทรศัพท์ภายใน ระบบตู้สาขาโทรศัพท์

ศูนย์บริการตู้สาขาโทรศัพท์ NEC SL2100

จำหน่าย-ติดตั้ง ตู้สาขาโทรศัพท์ NEC SL2100 และอุปกรณ์ การ์ดขยายสายใน การ์ดขยายสายนอก การ์ดขยายสายนอก ISDN ตู้ขยาย การ์ดเชื่อมตู้ขยาย ซีพียู การ์ด VOIP SD Card

ดูรายละเอียด ตู้สาขาโทรศัพท์ NEC SL2100 "Click"
ตู้สาขาโทรศัพท์_NEC_SL2100

ตู้สาขาโทรศัพท์ NEC SL2100

NEC SL2100 Main KSU + CPU + 308U Built-in 3 สายนอก 8 สายภายใน

ราคา/Price: โทรสอบถาม


NEC_IP7WW-4KSU-C1

โครงตู้สาขา NEC SL2100 IP7WW-4KSU-C1

Main/Expansion Chassis w/ AC Cable

ราคา/Price: 3,720.-


เครื่องโทรศัพท์_NEC_IP7-12TXH

เครื่องโทรศัพท์ NEC IP7-12TXH-A1 TEL(BK)

12 Keys, Hybrid (4W) Multi-Line Terminal (Black) เครื่องโทรศัพท์คีย์ 12 ปุ่ม สำหรับตู้สาขาโทรศัพท์ NEC SL2100

ราคา/Price: 2,160.-


เครื่องโทรศัพท์_NEC_IP7-24TXH

เครื่องโทรศัพท์ NEC IP7-24TXH-A1 TEL(BK)

24 Keys, Hybrid (4W) Multi-Line Terminal (Black) เครื่องโทรศัพท์คีย์ 24 ปุ่ม สำหรับตู้สาขาโทรศัพท์ NEC SL2100

ราคา/Price: 2,760.-


NEC_IP7WW-8IPLD-C1_TEL(BK)

เครื่องโทรศัพท์ NEC_IP7WW-8IPLD-C1_TEL(BK)

8 Keys, IP DESI-Less Multi-Line Terminal (Black) รองรับ PoE ไม่รองรับ Adapter เครื่องโทรศัพท์ IP Phone สำหรับตู้สาขาโทรศัพท์ NEC SL2100

ราคา/Price: 6,240.-


NEC_IP7WW-60D_DSS-A1_CONSOLE

DSS NEC IP7WW-60D DSS-A1 CONSOLE

60 Keys, Hybrid (4W) DSS Console (Black) เครื่องแสดงสถานะการใช้สายโทรศัพท์ 60 ปุ่ม สำหรับตู้สาขาโทรศัพท์ NEC SL2100

ราคา/Price: 4,620.-


NEC_IP7WW-CPU-C1

NEC IP7WW-CPU-C1

SL2100 Main Processor Board(w/ Main Software) ซีพียูสำหรับตู้สาขาโทรศัพท์ NEC SL2100

ราคา/Price: 4,200.-


NEC_IP7WW-308U-A1

NEC IP7WW-308U-A1

3 Analog Trunks + 8 Hybrid Extensions Board การ์ดขยาย 3 สายนอก 8 สายภายใน สำหรับตู้สาขาโทรศัพท์ NEC SL2100

ราคา/Price: 6,720.-


NEC_IP7WW-008U-C1

NEC IP7WW-008U-C1

8 Hybrid/Analog Extensions Board การ์ดขยาย 8 สายภายใน สำหรับตู้สาขาโทรศัพท์ NEC SL2100

ราคา/Price: 5,040.-


NEC_IP7WW-008U-C1

NEC IP7WW-EXIFB-C1

System Expansion BUS Daughter Board การ์ดเชื่อมต่อตู้ขยาย สำหรับตู้สาขาโทรศัพท์ NEC SL2100

ราคา/Price: 4,200.-


NEC_IP7WW-EXIFE-C1

NEC IP7WW-EXIFE-C1

Bus Board for Expansion Chassis การ์ดตู้ขยาย สำหรับตู้สาขาโทรศัพท์ NEC SL2100

ราคา/Price: 2,760.-


NEC_IP7WW-1PRIDB-C1

NEC IP7WW-1PRIDB-C1

1 ISDN PRI30 Daughter Board การ์ดสายนอก PRI30 สำหรับตู้สาขาโทรศัพท์ NEC SL2100

ราคา/Price: 15,600.-


NEC_IP7WW-VOIPDB-C1

NEC IP7WW-VOIPDB-C1

VoIP GW Daughter Board (Mount to CPU) Max 128Ch Free CHANNEL-16 LIC สำหรับตู้สาขาโทรศัพท์ NEC SL2100

ราคา/Price: 10,440.-


NEC_IP7WW-SDVMS-C1

NEC IP7WW-SDVMS-C1

SD Card (1GB) for InMail Storage สำหรับตู้สาขาโทรศัพท์ NEC SL2100

ราคา/Price: 10,200.-


**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม - ราคาข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดกับทางเจ้าหน้าที่**

เครื่องโทรศัพท์_PANASONIC_KX-AT7730
เครื่องโทรศัพท์_PANASONIC_KX-T7730
เครื่องโทรศัพท์_PANASONIC_KX-TS500
เครื่องโทรศัพท์_PANAOSNIC_KX-T7703
เครื่องโทรศัพท์_PANASONIC_KX-DT521
เครื่องโทรศัพท์_PANASONIC_KX-DT543
เครื่องโทรศัพท์_NEC_IP7-12TXH
เครื่องโทรศัพท์_NEC_IP7-24TXH
PANASONIC_KX-HDV100
PANASONIC_KX-HDV130
PANASONIC_KX-NT543
PANASONIC_KX-NT546
PANASONIC_KX-NT551
PANASONIC_KX-NT553
PANASONIC_KX-NT556